Gminny Program Opieki Nad Zabytkami MW Projekt


Idź do treści

OFERTA Specjalizujemy się w następujących opracowaniach:


GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI


POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI


EWIDENCJA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH


Nasze opracowania dotyczące zabytków wzbogacamy o:

  • materiały kartograficzne (np. mapa dziedzictwa kulturowego)
  • projekty koncepcji zagospodarowania turystycznego zabytków
  • działania w zakresie promocji zabytków (PR zabytków)
  • tworzenie nowych produktów turystycznych
Więcej szczegółów na temat naszej oferty i cennika można znaleźć kontaktując się z nami mailowo:

postmaster@gez.com.pl


lub pod numerem telefonu 604-445-927