Gminny Program Opieki Nad Zabytkami MW Projekt


Idź do treści

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

PROGRAMYGminna Ewidencja Zabytków to elektroniczna bazą danych kart poszczególnych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy. Karty są zgodne z aktualnym rozporządzeniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zawierają m.in. informacje o:


• Dokładnej lokalizacji obiektu
• Szacowanej dacie powstania
• Formach ochrony obiektu 
• Aktualnym stanie zachowania poprzez dokumentację fotograficzną


Nasza oferta usługi Gminna Ewidencja Zabytków wśród dodatkowych elementów obejmuje:

• Określanie układów urbanistycznych i ruralistycznych
• Wyznaczanie stref konserwatorskich
• Ewidencję miejsc pamięci narodowej
• Zebranie informacji na temat historii regionu


Cena usługi kalkulowana jest na podstawie liczby obiektów zabytkowych z terenu gminy. Prosimy o kontakt w celu ustalenia dokładnej wyceny.
Powrót do treści|Wróć do menu głównego