Gminna Ewidencja Zabytków MW Projekt


Idź do treści

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI

PROGRAMY
Strategia rozwoju turystyki umożliwia zaplanowanie działań mających na celu wzrost znaczenia i promocję walorów turystycznych gminy, zwłaszcza w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Jest to dokument niezbędny dla usystematyzowania kierunków działań rozwoju turystycznego, aby tym właśnie wyróżnić się spośród konkurencyjnych gmin.

Dzięki kompleksowo przeprowadzonej analizie stanu istniejącego, popartej konsultacjami społecznymi, dokument ten wskazuje cele i priorytety rozwoju gminy w zakresie turystyki indywidualnej i zbiorowej.

Nasza oferta zapewnia dokumentację walorów krajobrazowych, zabytkowych oraz kulturowych wraz z inwentaryzacją miejsc noclegowych i zagospodarowania turystycznego. Wszystko to poparte dokładną analizą SWOT i bogatym opracowaniem kartograficznym w postaci map i diagramów.

Strategia Rozwoju Turystyki oferowana przez naszą firmę to gwarancja jakości i skuteczna promocja dla jednostek samorządu terytorialnego!
Powrót do treści|Wróć do menu głównego