Gminny Program Opieki Nad Zabytkami MW Projekt


Idź do treści

EWIDENCJA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

PROGRAMYEwidencja Zabytków Archeologicznych sporządzana przez naszą firmę ma formę bazy danych kart poszczególnych stanowisk archeologicznych znajdujących się na terenie gminy, wskazanych przez państwowe organy ochrony zabytków. Karty takie zawierają m.in. informacje o:


• Dokładnej lokalizacji stanowiska i dacie jego powstania
• Analizy geologicznej i fizycznogeograficznej
• Stanie technicznym i charakterystyce stanowiska
• Informacji konserwatorskich dotyczących stanowiska


Nasza oferta usługi Ewidencja Zabytków Archeologicznych realizowana jest przy współpracy z archeologami oraz historykami.

Powrót do treści | Wróć do menu głównego